دلیل خطای عدم ارسال موفقیت آمیز

با توجه به تغییرات متعدد در مسیرهای تلفن ثابت کشور، ارسال پیامک به خطوط بلاک شده در خط تلفن ثابت ، همواره با پیام خطاهای متعددی مواجه است . 
لذا در هنگام مشاهده : " هم اکنون پیامک شما ارسال نشد " یا سایر خطاهای مشابه همچون " عدم ارسال موفقیت آمیز "  یا " متأسفانه در این لحظه ما موفق به ارسال هیچ پیامی نشدیم. لطفا چند دقیقه صبر کنید و مجددا تلاش نمایید " مواجه شدید به دلیل بلاک بودن خطوط تلفن هاست و بر این اساس تنها با تغییر خط از تلفن ثابت به خطوط 1000 یا بین الملل قابلیت عدم مشاهده این پیام را خواهید داشت .

 

با احترام