عدم استفاده از کلمات تبلیغاتی

با توجه به تماس های مکرر کاربران در خصوص نرسیدن برخی از پیامک های تبلیغاتی به شماره های متعدد به اطلاع می رساند ، همچون اطلاع رسانی که قبلتر در تاریخ 1 خرداد 1394 اعلام شده بود ، استفاده از کلماتی همچون : برنده - برند - برندگان - تقاطع - 24 و ساعت در متن پیامک های مممنوع بوده و بعد از ارسال پیامک ، متاسفانه آن پیام به افراد نخواهد رسید .
این درحالی است که همراه اول ، اعتبار پیام را کسر می کند و غیرقابل عودت نیز می باشد .
لذا به جهت جلوگیری از این مشکل ، لطفا قبل از ارسال پیامک آنرا بر روی شماره های ایرانسل و همراه اول تست کنید و از کلماتی که بالاتر اعلام شد نیز در متن خود استفاده نکنید .
این کلمات و سایر کلمات که هنوز به دست ما نرسیده است !!!! به دلیل شکایت متعدد افراد از کلاهبرداران ایجاد و درخواست شده و ما نیز به متن کامل کلمات دسترسی نداریم .
به جهت جلوگیری از هرگونه اشکال و یا سوء تفاهمی ، لطفا از استفاده این کلمات خودداری کنید .

 

 

با احترام